در این قسمت میتوانید برای دسته بندی محصولات نمایید.

12...8910111213مجموع 251 محصول
 • تردمیل تاپ شیپ 8885

  تردمیل تاپ شیپ 8885

  تردمیل تاپ شیپ 8885 ، دارای قدرت موتوری به قدرت 1.5 اسب بخار است که میتواند تا 90 کیلوگرم را ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8882

  تردمیل تاپ شیپ 8882

  تردمیل تاپ شیپ 8882 ، دارای قدرت موتوری به قدرت 1.25 اسب بخار است که میتواند تا 90 کیلوگرم را ...

 • تردمیل تاپ شیپ 5115

  تردمیل تاپ شیپ 5115

  تردمیل تاپ شیپ 5115 تردمیل خانگی با قدرت موتور 1.2 اسب بخار است که میتواند تا 100 کیلوگرم را ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8884

  تردمیل تاپ شیپ 8884

  تردمیل تاپ شیپ 8884 ، دارای موتوری به قدرت 1.5 اسب بخار است که می تواند تا 90 کیلوگرم را تحمل ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8881M

  تردمیل تاپ شیپ 8881M

  تردمیل تاپ شیپ 8881M ، با توان موتور 2 اسب بخار و ابعاد تسمه 43×135 که فضای دویدن را تعیین می ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8883

  تردمیل تاپ شیپ 8883

  تردمیل تاپ شیپ 8883 ، دارای موتوری به قدرت 1.5 اسب بخار است که می تواند به راحتی تا وزن 90 کی ...

 • تردمیل تاپ شیپ 5043

  تردمیل تاپ شیپ 5043

  تردمیل تاپ شیپ 5043 ، دارای موتوری به قدرت 2 اسب بخار است که می تواند تا 120 کیلوگرم را تحمل ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8895M

  تردمیل تاپ شیپ 8895M

  تردمیل تاپ شیپ 8895M ، دارای موتوری به قدرت 1.5 اسب بخار است که می تواند تا 90 کیلوگرم را تحم ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8889

  تردمیل تاپ شیپ 8889

  تردمیل تاپ شیپ 8889 ، دارای موتوری به قدرت 5.2 اسب بخار است که میتواند تا 120 کیلوگرم را تحمل ...

 • تردمیل تاپ شیپ 6560

  تردمیل تاپ شیپ 6560

  تردمیل تاپ شیپ 6560 ، دارای موتوری به قدرت 2.5 اسب بخار که قادر است تا 130 کیلوگرم تحمل کند.

 • تردمیل تاپ شیپ 5065

  تردمیل تاپ شیپ 5065

  تردمیل تاپ شیپ 5065 ، دارای موتوری به قدرت 2.5 اسب بخار است که می تواند تا 130 کیلوگرم را تحم ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8891

  تردمیل تاپ شیپ 8891

  تردمیل تاپ شیپ 8891 ، دارای قدرت موتوری 2 اسب بخار و ابعاد تسمه 43×135 که فضای دویدن را تعیین ...

 • تردمیل تاپ شیپ 5017

  تردمیل تاپ شیپ 5017

  تردمیل تاپ شیپ 5017 تردمیل خانگی چند کاره با قدرت موتور 1.75 اسب بخار و ابعاد تسمه 40×120 سان ...

 • تردمیل تاپ شیپ 5068

  تردمیل تاپ شیپ 5068

  تردمیل تاپ شیپ 5068 تردمیل 2.54 اسب بخار می باشد که تا وزن 130 کیلوگرم را تحمل می کند.

 • تردمیل تاپ شیپ 8886

  تردمیل تاپ شیپ 8886

  تردمیل تاپ شیپ 8886 با قدرت موتور 2 اسب بخار و ابعاد تسمه 50×145 سانتی متر که فضای دویدن را ت ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8882M

  تردمیل تاپ شیپ 8882M

  تردمیل تاپ شیپ 8882 ، دارای موتوری به قدرت 1.5 اسب بخار است که می تواند تا 90 کیلوگرم را تحمل ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8888

  تردمیل تاپ شیپ 8888

  تردمیل تاپ شیپ 8888 ، دارای قدرت موتوری با قدرت 3 اسب بخار قادر است تا وزن 130 کیلوگرم را تحم ...

 • تردمیل تاپ شیپ 8898M

  تردمیل تاپ شیپ 8898M

  تردمیل تاپ شیپ 8898M ، دارای قدرت موتوری با قدرت 3 اسب بخار قادر است تا وزن 140 کیلوگرم را تح ...

 • تردمیل تاپ شیپ 5005

  تردمیل تاپ شیپ 5005

  تردمیل تاپ شیپ 5005 ، دارای قدرت موتور 1.75 اسب بخار و ابعاد تسمه 40×120 سانتی متر که فضای دو ...

 • تردمیل تاپ شیپ 5007

  تردمیل تاپ شیپ 5007

  تردمیل تاپ شیپ 5007 ، دارای قدرت موتور 1.75 اسب بخار و ابعاد تسمه 40×120 سانتی متر که فضای دو ...

12...8910111213مجموع 251 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :